Una delegació del Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) ha rendit homenatge al militant comunista  Josep Soro Barros amb motiu del seu centenari. Nascut al 22 de febrer de 1920 en una família de pagesos. Es va incorporar a la lluita antifeixista amb 5 joves de El Campell al 1937 concretament a la Columna Durruti (26ª Divisió republicana) participant en nombrosos combats a l´Ebre, el Segre fins a Puigcerdà.

La delegació del PCPC encapçalada per Josep Maria Baró (Responsable del PCPC a Ponent) li ha entregat una carta d´Enric Lloret (Sec. Gral. del PCPC) de la que destaquem alguns paràgrafs: 

"Camarada Soro: Som coneixedors del teu compromís revolucionari que et va portar de ben jove a arriscar la teva vida per defensar la 2ª República assetjada per la bèstia feixista. Durant el llarg periode de la dictadura Franquista vas seguir mantenint la teva consciència revolucionària que et va portar a militar en el PSUC. Degut a la deriva revisionista i oportunista de la seva direcció vas incorporar-te al PCC i posteriorment al PCPC del qual vas ser un dels fundadors l´any 1994."

"Com a militant comunista has estat sempre al servei de la defensa de la classe obrera, de la pagesia i dels pobles víctimes de l´imperialisme. Sols cal recordar la teva contribució en la defensa dels colons de Montagut, contra les guerres imperialistes i el teu compromís revolucionari en la defensa de la Cuba Socialista essent un dels fundadors del Casal Amics de Cuba de Lleida."

"Són molts els fets que t´avalen  com un gran lluitador per les llibertats i els drets dels pobles, contribuint a un món més just i solidari. "

La delegació del PCPC s´ha traslladat al seu domicili familiar d´Almacelles en aquest dia tan especial per fer-li aquest reconeixement pel seu compromís republicà i revolucionari.

Lleida a 22 de febrer de 2020


Josep Soro Barros hoy hace 100 años. Militante del PCPC

Una delegación del Partido Comunista del Pueblo de Cataluña (PCPC) ha rendido homenaje al militante comunista Josep Soro Barros con motivo de su centenario. Nacido al 22 de febrero de 1920 en una familia de campesinos. Se incorporó a la lucha antifascista con 5 jóvenes del Campell al 1937 concretamente a la Columna Durruti (26ª División republicana) participante en numerosos combates a l´Ebro, el Segre hasta Puigcerdá.

La delegación del PCPC encabezada por Josep Maria Baró (Responsable del PCPC a Poniente) le ha entregado una carta d´Enric Lloret (Sec. Gral. del PCPC) de la que destacamos algunos párrafos:

"Camarada Soro: Somos conocedores de tu compromiso revolucionario que te llevó de muy joven a arriesgar tu vida para defender la 2ª República asediada por la bestia fascista. Durante el largo periodo de la dictadura Franquista seguiste manteniendo tu conciencia revolucionaria que te llevó a militar en el PSUC. Debido a la deriva revisionista y oportunista de su dirección te incorporaste al PCC y posteriormente al PCPC del cual fuiste uno de los fundadores l´año 1994."

"Como militante comunista has estado siempre en el servicio de la defensa de la clase obrera, del campesinado y de los pueblas víctimas de l´imperialismo. Solo hay que recordar tu contribución en la defensa de los colonos de Montagut, contra las guerras imperialistas y tu compromiso revolucionario en la defensa de la Cuba Socialista siendo uno de los fundadores del Casal Amigos de Cuba de Lleida."

"Son muchos los hechos que te avalan como un gran luchador por las libertades y los derechos de los pueblos, contribuyendo en un mundo más justo y solidario. "

La delegación del PCPC se ha trasladado a su domicilio familiar de Almacelles en este día tan especial para hacerle este reconocimiento por su compromiso republicano y revolucionario.

Lleida a 22 de febrero de 2020

uyl_logo40a.png